The Offcial EcoBuilding System
Integrator of Schneider Electric

Onlines: 8

Tổng: 134,353

Hệ thống nhà thông minh tích hợp trực tiếp với hệ thống lạnh trong nhà 
thông qua cổng kết nối. Có thể điều khiển toàn bộ máy lạnh thông qua hồng ngoại.