The Offcial EcoBuilding System
Integrator of Schneider Electric

Onlines: 34

Tổng: 312,761

Với hệ thống camera thông thường, chủ nhà giám sát camera cần thông qua một ứng dụng riêng biệt trên smartphone, tablet. Với những Camera IP, hệ thống được tích hợp sẵn vào giao điện nhà thông minh. Giúp chủ nhà dễ dàng sử dụng và kiểm soát toàn bộ ngôi nhà.