The Offcial EcoBuilding System
Integrator of Schneider Electric

Onlines: 13

Tổng: 118,347

Không cần kết nối internet, hàng ngàn bài hát được lưu trữ sẵn trong thư viện âm nhạc offline của  hệ thống âm thanh đa vùng. Mỗi một vùng âm thanh cho phép người dùng nghe nhạc với các playlist khác nhau hoặc có thể gom các vùng thành một ứng dụng.